Speciale vaarten

In de winterperiode, van november t/m maart, varen wij niet.

Ook in 2023 verzorgt Waterlijn een aantal Speciale vaarten. Speciale vaarten zijn bestemd voor kinderen (bijv. afval vissen of Sinterklaasvaart) en mensen die willen genieten van muziek, kunst of natuur (bijv. Dag van de Amateurkunst).

Daarnaast hebben we ook Dubbel Genieten vaarten. Die zijn bestemd voor specifieke doelgroepen, bijv. statushouders, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dementerenden, daklozen etc. 

Klik op de blauwe bol van de vaart van uw keuze.

Bij de afzonderlijke vaarten staat vermeld of er wel/niet passagiers mee kunnen varen. 


U wordt uiterlijk tien minuten voor vertrek bij onze winkel in de Krommestraat verwacht (tenzij bij de vaart anders vermeld). Onze boten vertrekken op tijd en varen in een strak schema. 

Bij onvoorziene omstandigheden kunnen vaarten vervallen.